Related Posts with Thumbnails

ANDREU VIDAL


EL FOLL


SABRÁS per mi
el nom de tots els vents,
els de la terra
i els de la mar. Del teu
mai no en diré paraula.


SABRÁS por mí
el nombre de todos los vientos,
los de la tierra
y los de la mar. Del tuyo
no diré nunca palabra.


(Andreu Vidal. Huesos de sol. Antología poética. Ediciones de la Rosa Cúbica. Barcelona, 2010. Traducción Juan Bufill.)

No hay comentarios: